นโยบายการให้บริการ

นโยบาย และข้อตกลงในการใช้บริการ

  • เป็นเว็บไซต์ให้ลงประกาศฟรี มีให้ลงประกาศครบทุกหมวดหมู่ และบริการต่างๆ มากมาย
  • สมัครสมาชิกฟรี และลงประกาศฟรี 24ชม. ภายใต้เงื่อนไขที่ทางเว็บไซด์กำหนด
  • ไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก และลบประกาศ ถ้าสมาชิกและผู้ลงประกาศไม่ทำผิดเงื่อนไข
  • ทางเว็บไซต์และผู้ดูแลไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผิดพลาดของระบบ หรือการถูกฉ้อโกง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • หากทางทีมงานพบประกาศโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/block ทันที่ที่เห็นสมควร
  • ห้ามลงประกาศที่มีหัวข้อ หรือ เนื้อหาซ้ำ หรือประกาศที่ตั้งเพื่อหลอกล่อให้คนเข้าอ่านมากๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/block
  • ห้ามลงโฆษณาผิดกลุ่ม หากลงประกาศผิดกลุ่ม ทีมงานจะทำการลบทิ้งทันที
  • ห้ามลงประกาศเป็นลักษณะฝากลิงค์ และ Spam เนื้อหา
  • ห้ามลงประกาศที่มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ ของโจร สิ่งขัดต่อศีลธรรมหรือกฏหมาย        

  • ข้อตกลงในการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพื่มเติมโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า